OLEN EDUKAS
Arenguprogrammid social & soft skills
Teie laps saab suurendada enesekindlust, luua suhteid, juhtida oma emotsioone, ületada hirme, lahendada konflikte ja kohaneda kergemini kollektiivis.
OLEN EDUKAS
Arenguprogrammid social & soft skills
Teie laps saab suurendada enesekindlust, luua suhteid, juhtida oma emotsioone, ületada hirme, lahendada konflikte ja kohaneda kergemini kollektiivis.
Arenguprogrammid social & soft skills
Teie laps saab suurendada enesekindlust, luua suhteid, juhtida oma emotsioone, ületada hirme, lahendada konflikte ja kohaneda kergemini kollektiivis.
OLEN EDUKAS
TAOTLUS
Palun täitke oma andmeid
Teie e-mail
Teie nimi
Teie telefon
Teie telefon
Meie koolist
Meie töö põhineb uute käitumismustrite kasutuselevõtmisel, mis saavad osaks inimloomusest
ja mõjutavad positiivselt õpilaste edasist elu
Meie kohta raadios
Meie koolist
Meie töö põhineb uute käitumismustrite kasutuselevõtmisel,
mis saavad osaks inimloomusest ja mõjutavad positiivselt
õpilaste edasist elu
Meie kohta raadios
Meie koolist
Meie töö põhineb uute käitumismustrite kasutuselevõtmisel, mis saavad osaks inimloomusest ja mõjutavad positiivselt õpilaste edasist elu
Meie kohta raadios
See saavutatakse tänu
Soodsale keskkonnale
Soodsa keskkonna loomine
laste isiksuse arenguks, mis võtab arvesse laste vanust, individuaalseid iseärasusi ja vajadusi
1
Arengu ergutamisele
Laste arengu ja edenemise pidev ergutamine, et neist saaksid küpsed isiksused, kes suudavad võtta vastu otsuseid, on võimelised vastutama, olema heasoovlikud ja valmis koostööks
2
Laste toetamisele
Laste emotsionaalse, moraalse, sotsiaalse ja psüühilise arengu toetamine sellisel viisil, et tugevdada nende võimet iseseisvalt õppida
ja ennast teadvustada
3
Kohanemisele sootsiumis
Aidata lastel mõista ümbritsevat maailma, isiksuste erinevusi ja kohaneda sootsiumis
4
Uute käitumismustrite väljatöötamisele
Oma väljakujunenud käitumismudelite teadvustamine, uute käitumismustrite väljatöötamine ja korrigeerimine
(vajaduse korral)
5
Lapsevanemate nõustamisele
Seminaride ja meistriklasside läbiviimine, samuti lapsevanemate individuaalne nõustamine, et aidata neil oma laste isiksust igakülgselt arendada
6
See saavutatakse tänu
Soodsale keskkonnale
Soodsa keskkonna loomine
laste isiksuse arenguks, mis
võtab arvesse laste vanust, individuaalseid iseärasusi
ja vajadusi
1
Arengu ergutamisele
Laste arengu ja edenemise pidev ergutamine, et neist saaksid küpsed isiksused, kes suudavad võtta vastu otsuseid,
on võimelised vastutama, olema heasoovlikud ja valmis koostööks
2
Laste toetamisele
Laste emotsionaalse, moraalse, sotsiaalse ja psüühilise arengu toetamine sellisel viisil,
et tugevdada nende võimet iseseisvalt õppida ja ennast teadvustada
3
Kohanemisele sootsiumis
Aidata lastel mõista ümbritsevat maailma, isiksuste erinevusi
ja kohaneda sootsiumis
4
Uute käitumismustrite väljatöötamisele
Oma väljakujunenud käitumismudelite teadvustamine, uute käitumismustrite väljatöötamine ja korrigeerimine
(vajaduse korral)
5
Lapsevanemate nõustamisele
Seminaride ja meistriklasside läbiviimine, samuti lapsevanemate individuaalne nõustamine, et aidata neil
oma laste isiksust igakülgselt arendada
6
Koolitamine
Need on 2-tunnised rühmatunnid, mis toimuvad üks kord nädalas või kombineeritud seansid temaatiliseks koolituskursuseks 2–6 seanssi
Adaptiivsus ja paindlikkus
Oskuste arendamine efektiivse tegutsemise tagamiseks tundmatutes olukordades ja tingimustes, samuti rohke või piiratud teabe korral
Efektiivne mõtlemine
Mõtlemisvõime (kujundlik, abstraktne, assotsiatiivne, analüütiline, kriitiline, süsteemne, loogiline, positiivne) igakülgne arendamine
Suhtlemisoskus
Teiste inimeste, sh kultuuridevaheliste, vaadete
ja väärtuste austamise stimuleerimine. Keeruliste
ja konfliktsete olukordade lahendamine
Enesearendamine
Elukestva õppimise ja enesekoolituse
harjumuse ergutamine ning arendamine.
Iseseisvus ja enesekorraldus
Püüdlemine eesmärgi poole ja võimalike takistuste haldamine. Motiivide otsimine, eesmärkide püstitamine, vigade tunnistamine ja nende transformeerimine kogemuseks.
Emotsionaalne intellekt
Emotsionaalse sõnastiku, empaatia
ja eneseregulatsiooni arendamine.
Koolitamine
Need on 2-tunnised rühmatunnid, mis toimuvad üks kord nädalas või kombineeritud seansid temaatiliseks koolituskursuseks 2–6 seanssi
Adaptiivsus ja paindlikkus
Oskuste arendamine efektiivse tegutsemise tagamiseks tundmatutes olukordades ja tingimustes, samuti rohke või piiratud teabe korral.
Efektiivne mõtlemine
Mõtlemisvõime (kujundlik, abstraktne, assotsiatiivne, analüütiline, kriitiline, süsteemne, loogiline, positiivne) igakülgne arendamine.
Suhtlemisoskus
Teiste inimeste, sh kultuuridevaheliste, vaadete
ja väärtuste austamise stimuleerimine. Keeruliste
ja konfliktsete olukordade lahendamine.
Enesearendamine
Elukestva õppimise ja enesekoolituse
harjumuse ergutamine ning arendamine.
Iseseisvus ja enesekorraldus
Püüdlemine eesmärgi poole ja võimalike takistuste haldamine. Motiivide otsimine, eesmärkide püstitamine, vigade tunnistamine ja nende transformeerimine kogemuseks.
Emotsionaalne intellekt
Emotsionaalse sõnastiku, empaatia
ja eneseregulatsiooni arendamine.
Koolitamine
Need on 2-tunnised rühmatunnid, mis toimuvad üks kor dnädalas
või kombineeritud seansid temaatiliseks koolituskursuseks 2–6 seanssi
Adaptiivsus ja paindlikkus
Oskuste arendamine efektiivse tegutsemise tagamiseks tundmatutes olukordades ja tingimustes, samuti rohke või piiratud teabe korral.
Efektiivne mõtlemine
Mõtlemisvõime (kujundlik, abstraktne, assotsiatiivne, analüütiline, kriitiline, süsteemne, loogiline, positiivne) igakülgne arendamine.
Suhtlemisoskus
Teiste inimeste, sh kultuuridevaheliste, vaadete ja väärtuste austamise stimuleerimine. Keeruliste ja konfliktsete olukordade lahendamine.
Enesearendamine
Elukestva õppimise ja enesekoolituse
harjumuse ergutamine ning arendamine.
Iseseisvus ja enesekorraldus
Püüdlemine eesmärgi poole ja võimalike takistuste haldamine. Motiivide otsimine, eesmärkide püstitamine, vigade tunnistamine ja nende transformeerimine kogemuseks.
Emotsionaalne intellekt
Emotsionaalse sõnastiku, empaatia
ja eneseregulatsiooni arendamine.
Kasu ja tulemused
Arengutulemusi hinnatakse konkreetsete oskuste omandamise ja kasutamise tasemete järgi.
Me eristame laste jaoks kolm oskuste valdamistaset.
Madal tase
oskust kasutatakse treeneripoolse regulaarse järelevalve all.
Keskmine tase
oskust kasutatakse iseseisvalt treeneripoolse osalise järelevalve all.
Kõrge tase
oskuse täielikult iseseisev kasutamine, ilma välise kontrollita
Kasu ja tulemused
Arengutulemusi hinnatakse konkreetsete oskuste omandamise ja kasutamise tasemete järgi.
Me eristame laste jaoks kolm oskuste valdamistaset
Madal tase
oskust kasutatakse treeneripoolse regulaarse järelevalve all.
Keskmine tase
oskust kasutatakse iseseisvalt treeneripoolse osalise järelevalve all.
Kõrge tase
oskuse täielikult iseseisev kasutamine, ilma välise kontrollita
Kasu ja tulemused
Arengutulemusi hinnatakse konkreetsete oskuste omandamise ja kasutamise tasemete järgi.
Me eristame laste jaoks kolm oskuste valdamistaset
Madal tase
oskust kasutatakse treeneripoolse regulaarse järelevalve all.
Keskmine tase
oskust kasutatakse iseseisvalt treeneripoolse osalise järelevalve all.
Kõrge tase
oskuse täielikult iseseisev kasutamine, ilma välise kontrollita
Kasu ja tulemused
Arengutulemusi hinnatakse konkreetsete oskuste omandamise ja kasutamise tasemete järgi. Me eristame laste jaoks kolm oskuste valdamistaset
Madal tase
oskust kasutatakse treeneripoolse regulaarse järelevalve all.
Keskmine tase
oskust kasutatakse iseseisvalt treeneripoolse osalise järelevalve all.
Kõrge tase
oskuse täielikult iseseisev kasutamine, ilma välise kontrollita
Oskuste valdamistaseme hindamine toimub vahetult käitumuslikes rollimängudes
Oskuste valdamistaseme hindamine toimub vahetult käitumuslikes rollimängudes
Lapsed omandavad uusi teadmisi, aga hiljem rakendavad neid kohe praktikas haaravas mängus, demonstreerides kõnetehnikaid ja uusi käitumismudeleid
Lapsed õpivad nägema teistes inimestes erinevusi, neil on lihtsam suhelda
ja ennast väljendada
Tunnetavad oma jõudu
ja muutuvad kogenud treenerite järelevalve all
Lapsed saavad juba enne erinevate eluliste situatsioonide saabumist nende läbielamise
ja ületamise kogemuse, justkui tegelikkuseks ette valmistudes (saades „kaitsesüsti")
Lapsed omandavad uusi teadmisi, aga hiljem rakendavad neid kohe praktikas haaravas mängus, demonstreerides kõnetehnikaid ja uusi käitumismudeleid
Lapsed õpivad nägema teistes inimestes erinevusi, neil
on lihtsam suhelda ja ennast väljendada
Tunnetavad oma jõudu ja muutuvad kogenud treenerite järelevalve all
Lapsed saavad juba enne erinevate eluliste situatsioonide saabumist nende läbielamise
ja ületamise kogemuse, justkui tegelikkuseks ette valmistudes (saades „kaitsesüsti")
Lapsed omandavad uusi teadmisi, aga hiljem rakendavad neid kohe praktikas haaravas mängus, demonstreerides kõnetehnikaid ja uusi käitumismudeleid
Lapsed õpivad nägema teistes inimestes erinevusi, neil on lihtsam suhelda
ja ennast väljendada
Tunnetavad oma jõudu
ja muutuvad kogenud treenerite järelevalve all
Lapsed saavad juba enne erinevate eluliste situatsioonide saabumist nende läbielamise ja ületamise kogemuse, justkui tegelikkuseks ette valmistudes (saades „kaitsesüsti")
Mängude üle arutades meenutame tõestisündinud juhtumeid
ja seome tundides saadud kogemused reaalse eluga
Mängude üle arutades
meenutame tõestisündinud juhtumeid
ja seome tundides saadud kogemused reaalse eluga
Mille poolest on meie õppetunnid head?
8-10 inimest rühmas
Väike rühm—parim moodus õppimiseks ja treeninguteks. Arendame
lapse isiksuse tugevaid külgi, korrigeerides samaaegselt äärmusliku käitumise ilminguid
Individuaalne lähenemine
Iga laps on unikaalne! Meil ei ole individuaalprogramme, kuid me pühendame sama palju aega igale lapsele
Paindlik koolitussüsteem
Me soovitame alati ja korrigeerime õppeplaani või vanuserühma, kui näeme,
et laps vajab seda
Täiskasvanute juuresolek
Kui lapsevanematele pakub huvi, kuidas õppetöö toimub, siis on meil hea meel näha neid ühisprogrammides ja meistriklassides. Peamine tingimus - aktiivne osalemine!)))
Paindlik koolitussüsteem
Me soovitame alati ja korrigeerime õppeplaani või vanuserühma, kui näeme,
et laps vajab seda
Kodune töö
Me ei anna koduseid ülesandeid, kuid tervitame alati omandatud oskuste rakendamist reaalses elus!
Mille poolest on meie õppetunnid head?
8-10 inimest rühmas
Väike rühm—parim moodus õppimiseks ja treeninguteks. Arendame lapse isiksuse tugevaid külgi, korrigeerides samaaegselt äärmusliku käitumise ilminguid
Individuaalne lähenemine
Iga laps on unikaalne! Meil ei ole individuaalprogramme, kuid me pühendame sama palju aega igale lapsele
Paindlik koolitussüsteem
Me soovitame alati ja korrigeerime õppeplaani või vanuserühma, kui näeme,
et laps vajab seda
Täiskasvanute juuresolek
Kui lapsevanematele pakub huvi, kuidas õppetöö toimub, siis on meil hea meel näha neid ühisprogrammides ja meistriklassides. Peamine tingimus - aktiivne osalemine!)))
Paindlik koolitussüsteem
Me soovitame alati ja korrigeerime õppeplaani või vanuserühma, kui näeme,
et laps vajab seda
Kodune töö
Me ei anna koduseid ülesandeid, kuid tervitame alati omandatud oskuste rakendamist reaalses elus!
Mille poolest on meie õppetunnid head?
8-10 inimest rühmas
Väike rühm—parim moodus õppimiseks ja treeninguteks. Arendame lapse
isiksuse tugevaid külgi, korrigeerides samaaegselt äärmusliku käitumise ilminguid
Individuaalne lähenemine
Iga laps on unikaalne! Meil ei ole individuaalprogramme, kuid me pühendame sama palju aega igale lapsele
Paindlik koolitussüsteem
Me soovitame alati ja korrigeerime õppeplaani või vanuserühma, kui näeme,
et laps vajab seda
Täiskasvanute juuresolek
Kui lapsevanematele pakub huvi, kuidas õppetöö toimub, siis on meil hea meel näha neid ühisprogrammides ja meistriklassides. Peamine tingimus - aktiivne osalemine!)))
Paindlik koolitussüsteem
Me soovitame alati ja korrigeerime õppeplaani või vanuserühma, kui näeme,
et laps vajab seda
Kodune töö
Me ei anna koduseid ülesandeid, kuid tervitame alati omandatud oskuste rakendamist reaalses elus!
KOOLITAJAD
VICTORIA ANUSHKINA
Kooli treener, sertifitseeritud meister-treener, transformatsioonitreener
OKSANA ROTMAN
Kooli treener, kunstitreener, sertifitseeritud professionaalne treener
ANNA STRELETS
Kooli treener, sertifitseeritud professionaalne treener, NLP meister
Toeta meid
MTÜ OLEN EDUKAS on kantud tulumaksuvabastuse nimekirja, seetõttu meie sponsoritel on õigus meie tegevuste toetamisel maksuvähendustele.
Meie huvikooli projekt on mittetulunduslik ja selle lõid inimesed, kes pole ükskõiksed noorema põlvkonna sotsiaalse tervise suhtes. Meie tegevuste elluviimisel saate aidata mis tahes summas:

MTÜ OLEN EDUKAS
IBAN EE942200221073306400
Swedbank SWIFT HABAEE2X

Täname toetamise eest!
Pange ennast rühma või konsultatsioonile kirja!
Vajutades „Saata taotlus" nõustute te isikuandmete töötlemise poliitikaga
Pange ennast rühma või konsultatsioonile kirja!
Vajutades „Saata taotlus" nõustute te isikuandmete töötlemise poliitikaga
Pange ennast rühma või konsultatsioonile kirja!
Vajutades „Saata taotlus" nõustute te isikuandmete töötlemise poliitikaga
Pange ennast rühma või konsultatsioonile kirja!
Vajutades „Saata taotlus" nõustute te isikuandmete töötlemise poliitikaga
Kontaktid ja asukoht
Kontaktid
+372 5650 1121; +372 5680 7727
olenedukas@gmail.com
Aadress
Madara 25, Tallinn

Huvikool OLEN EDUKAS
huvialad õpetatakse "Sotsiaalsete oskuste õppekava" alusel nr. 214421
(kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt)

MTÜ OLEN EDUKAS
Reg. kood: 80576719
Kuidas sinna saada
Ühistransport

Peatage "Ristiku"
Trollibussid: 1, 4, 5.
Bussid: 22, 41, 43, 66

Peatage "Taksopark".
Trollibuss: 3, bussid: 16, 17, 17A, 21, 21B, 21, 23, 24, 24A, 32, 42, 48
Made on
Tilda