TURVAPOLIITIKA
Privaatsus ja isikuandmete töötlemise poliitika

Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemise põhimõtted OLEN EDUKAS MTÜ (registrikood 80576719), Tallinn, veebisait: www.olenedukas.ee selgitab käesolevaga isikuandmete töötlemise põhimõtteid seoses isikutega (ettevõtted), kes kasutavad OLEN EDUKAS MTÜ pakutavaid teenuseid.

Põhimõtted määratlevad, kuidas OLEN EDUKAS MTÜ võib kasutada kasutaja andmeid teenuste osutamiseks ja pakkumiseks ning vastavad olulistele küsimustele seoses andmete kasutamisega.

1. Milliseid isikuandmeid me kogume ja milleks:

a) Kommentaarid. Kui külastaja jätab veebisaidile või FB-lehele kommentaari, kogume kommentaarivormis sisestatud tekstiandmeid, samuti külastaja IP-aadressi ja kasutaja brauseri andmeid, et tuvastada rämpsposti.

b) Meediumifailid. Meie teenused ei eelda meediumifailide, fotode, ekraanipiltide ja muude piltide üleslaadimist.

c) Kontaktvormid ja registreerimine. Veebisaidil olevad registreerumisvormid meie programmidele või muud tagasisidevormid sisaldavad ainult neid andmeid, mis on vajalikud OLEN EDUKAS MTÜ õppekava planeerimiseks, elluviimiseks ja Euroopa Liidu vahendite kasutamise aruandluse pidamiseks (kui need on rahastatud). Vormide kaudu edastatud kontaktandmeid kasutatakse ja säilitatakse potentsiaalse kliendiga ühenduse loomiseks, ning ettevõtte poolt korraldatavate kampaaniate ja teabe edastamiseks.

d) Küpsised. Kui jätate meie veebisaidile kommentaari, võite lubada oma nime, e-posti aadressi ja veebisaidi küpsistes salvestamise. See on teie mugavuse huvides, et te ei peaks korduvate kommentaaride puhul uuesti andmeid sisestama.

e) Teiste veebisaitide sisseehitatud sisu. Sellel veebisaidil olevad artiklid võivad sisaldada sisseehitatud sisu (näiteks videod, pildid, artiklid jne.), mis käitub täpselt samamoodi, nagu külastaja külastaks teist veebisaiti. Need veebisaidid võivad koguda teie andmeid, kasutada küpsiseid, lisada täiendavat kolmanda osapoole jälgimist ja jälgida teie suhtlust sisseehitatud sisuga, sealhulgas jälgida suhtlust, kui teil on konto ja olete sisse logitud sellele veebisaidile.

f) Veebianalüütika. Kogume, analüüsime ja mõistame külastajate kohta käivat teavet veebisaidi parendamiseks ja optimeerimiseks. Veebianalüütika peamine eesmärk on jälgida veebilehtede külastusi. See teave ei ole külastaja isiku tuvastamiseks ja kajastab ainult tema huvi konkreetsete veebisaidi lehtede vastu.

2. Kellega jagame teie andmeid. Lubame mitte edastada kasutajalt saadud teavet kolmandatele isikutele. Andmete edastamine kolmandatele isikutele teenuste osutamiseks (kui neid osutatakse koostöös partnerfirmadega) toimub ainult kliendi kirjaliku nõusoleku korral, mille saadame e-posti teel.

3.
Kui kaua säilitame teie andmeid. Kui jätate kommentaari, säilitatakse kommentaar ja selle metaandmed lõpmatuseni. Seda tehakse selleks, et tuvastada ja heaks kiita järgmised kommentaarid automaatselt, mitte neid järjekorda paigutada. Isikuandmeid säilitatakse ja töödeldakse, kuni kõik teenuste osutamiseks vajalikud protseduurid on lõpule viidud või ettevõte on likvideeritud.

4. Andmete kasutamine turunduslikel eesmärkidel. Kui klient on nõus, võib OLEN EDUKAS MTÜ kasutada andmeid turunduslikel eesmärkidel järgmistel eesmärkidel: kliendi vajaduste, eelistuste ja ootuste kindlakstegemiseks ning uute ja paremate teenuste väljatöötamiseks; isiklike otseturunduspakkumiste ja sooduspakkumiste väljatöötamiseks ja klientidele edastamiseks.

5.
Mis õigused teil andmetega seoses on. Võite ka nõuda oma andmete kustutamist, mis ei hõlma andmeid, mida me oleme kohustatud säilitama halduslikel, õiguslikel ja turvalisuse eesmärkidel. Isikuandmete töötlemise nõusoleku võib tühistada, saates ettevõttele e-posti aadressil olenedukas@gmail.com Kasutaja saab ka loobuda elektrooniliste sõnumite saamisest, kasutades iga kirja lõpus olevat "Loobu tellimusest" linki.

6. Kuhu me saadame teie andmed. Me ei edasta kasutajate/klientide andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud: Euroopa fondide ja Eesti Töötukassa poolt rahastatud õppeprogrammide rahastamisel võivad andmeid edastada aruande vormis, mis kinnitab õppekäiku;

7. Teie kontaktandmed. Isikuandmete töötlemise käigus tehakse järgmised toimingud: kogumine, salvestamine, täpsustamine, edastamine, blokeerimine, kustutamine, hävitamine - kõik need toimingud tehakse ainult käesoleva privaatsuspoliitika punktis 1 loetletud eesmärkidel.

8. Kuidas me kaitseme teie andmeid ja milliseid andmekaitsmeetmeid võetakse. Ettevõte võtab isikuandmete töötlemisel vajalikud ja piisavad organisatsioonilised ja tehnilised meetmed isikuandmete ebaseadusliku juurdepääsu ning muude isikuandmetega seotud ebaseaduslike tegevuste vastu.

OLEN EDUKAS MTÜ töötajatele kehtivad andmekaitse ja andmete konfidentsiaalsuse nõuded ning töötajad vastutavad nende nõuete täitmise eest.

9. Kust me saame andmeid kolmandatelt pooltelt. Võime saada andmeid partnerfirmadelt, kui korraldame ühiseid õppeprojekte, üritusi ja/või osutame teenuseid. Kõik andmed võivad edastada ainult teie nõusolekul.

10. Milliseid automaatseid otsuseid tehakse kasutajate andmete põhjal. Ettevõte salvestab automaatselt isikuandmed ja kontaktandmed sisemises CRM-süsteemis, mis piirab ettevõtte töötajate juurdepääsu isikuandmetele ja ei võimalda töötajatel ega teistel kolmandatel isikutel teha massilisi toiminguid (nt kopeerimist, eksportimist).

11. Nõuded andmete avalikustamisele. Ettevõttel on õigus avalikustada andmeid Andmekaitse Inspektsioonile (AKI) ja teistele organitele vastavalt seadustele juhul, kui on teada saadud: - inimeste õiguste ja vabaduste rikkumisest; - diskrimineerimisest; - maine kahjustamisest; - konfidentsiaalsuse rikkumisest; - muudest olulistest kahjudest.


Made on
Tilda