Projekt "Sotsiaalsete oskuste arendamine"
Projekti eesmärk on arendada sotsiaalseid oskusi, mis aitavad kohaneda ühiskonnas ja erinevates sotsiaalsetes rühmades. Toetus noorte emotsionaalsele, moraalsele, sotsiaalsele ja vaimsele arengule. Noorte kasvu ja arenemise soodustamine küpseteks inimesteks, kes on võimelised langetama otsuseid, võtma vastutust, näitama üles tahet ja koostööd ühiskonnas.
Projekt viidi läbi toel:
Made on
Tilda